Zazwyczaj skupiamy się wyłącznie na tym, co tu i teraz — szczególnie, gdy przeżywamy ważne dla świata wydarzenia. Ale nie możemy dopuścić, aby to, co pochłania nas w tej chwili, przeszkadzało nam w przewidywaniu tego, jak technologia wpłynie na naszą przyszłość. Społeczność zainteresowana cyberbezpieczeństwem może się przygotować do obrony tylko przez dokładne przewidzenie przyszłych scenariuszy. Firma Trend Micro przyjęła futurystyczną wizję technologii i związanych z nią cyberzagrożeń, które mogą odmienić świat do 2030 roku.

Z naszego punktu widzenia w 2021 r. takie nowe społeczeństwo może wyglądać, jak wyjęte prosto z filmu Sci-Fi. Dokładnie takie same wrażenia mieliśmy w 2012 roku, kiedy braliśmy udział w raporcie Projekt 2020. Tamta przyszłość wydawała się po prostu poza zasięgiem — ale okazało się, że przewidywania dotyczące dzisiejszego stanu technologii i cyberzagrożeń były dość trafne.

Teraz powtórnie próbujemy przewidzieć przyszłość społeczeństwa.

Przeczytaj raport   |   Przeczytaj streszczenie

Please select region: